149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/06/23 در ساعت 12:50:25

زمان تحویل غرفه

جهت اطلاع شرکت های محترم بخش غرفه نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

زمان تحویل غرفه

جهت اطلاع شرکت های محترم بخش غرفه نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران؛
زمان تحویل غرفه‌ها به شرح زیر می باشد:

شنبه 96/6/25   10 صبح، تحویل غرفه‌های خام  به منظور  ساخت و ساز

یکشنبه 96/6/26  8 صبح، تحویل غرفه‌های پیش‌ساخته  به منظور  غرفه‌آرایی

همچنین به اطلاع می‌رساند تحویل مستندات مربوط به غرفه داران از ساعت 14 روز یکشنبه انجام خواهد پذیرفت.(حضور یکی از غرفه داران الزامی می باشد)

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%