149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/06/12 در ساعت 11:22:27

ثبت نام غرفه

اطلاع رسانی به متقاضیان شرکت در بخش نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

ثبت نام غرفه

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران؛
به اطلاع متقاضیان شرکت در بخش نمایشگاهی میرساند،اطلاعات ثبت نامی شما در حال حاضر در دست بررسی می باشد و نتایج آن(زمان تحویل غرفه،شرایط غرفه سازی،...) در روز های آینده اعلام خواهد شد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%