149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/04/14 در ساعت 10:18:04

سرمايه گذاري در طرح‌های زیست‌فناوری پزشکی

ستاد توسعه زيست فناوري در راستاي توسعه زيست فناوري پزشكي در كشور از طرحهاي حوزه دارويهاي مونوكلونال آنتي بادي و پروتئين هاي نوتركيب حمايت مي نمايد.

سرمايه گذاري در طرح‌های زیست‌فناوری پزشکی

ستاد توسعه زيست فناوري در راستاي توسعه زيست فناوري پزشكي در كشور از طرحهاي حوزه دارويهاي مونوكلونال آنتي بادي و پروتئين هاي نوتركيب حمايت مي نمايد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%