149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/11/10 در ساعت 15:08:32

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

۵۰ درصد کالری غذایی وارد می شود/ نیاز به ذرت و سویای تراریخته

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه ذرت بیشترین درصد محصولات تراریخته وارداتی است، خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد کالری غذایی ایران به شکل واردات انجام می شود.

دکتر مصطفی قانعی در خصوص واردات محصولات تراریخته خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد کالری غذایی ایران به شکل واردات انجام می شود و ۵۰ درصد مابقی آن در کشور تولید و نیاز مردم به واسطه آن تامین می شود.

وی با بیان اینکه از میزان این وارداتی ها سهم عمده ای شامل ذرت، پنبه و سویا می شود، خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد میزان کالری غذایی که وارد می شود مربوط به محصولات تراریخته است.

قانعی تاکید کرد: باید دقت کرد که از این میزان واردات بخشی از آن مربوط به واردات محصولات تراریخته است بنابراین کل واردات منظور نیست.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه بیشترین درصد این محصولات تراریخته وارداتی هم ذرت است، خاطر نشان کرد: پنبه نیز از پاکستان تامین می شود.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%