149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/07/13 در ساعت 14:52:54

نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظام ملی نوآوری بررسی می‌شود

طرحی با عنوان «بررسی نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظام ملی نوآوری» در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در حال اجرا است.

نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظام ملی نوآوری بررسی می‌شود

طرحی با عنوان «بررسی نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظام ملی نوآوری» در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در حال اجرا است. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرحی با عنوان «بررسی نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظام ملی نوآوری» در ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی در حال بررسی است که در این طرح با ترسیم نگاشت نهادی، وضع موجود زیست فناوری پایش می‌شود.
این طرح به نهادها و ذی‌نفعان زیست‌فناوری چهار نقش «سیاست‌گذار»، «تنظیم‌گر»، «تسهیل‌گر» و «ارائه‌دهنده خدمات»  می‌دهد و وظایف و فعالیت‌های هریک را در نقش‌های مزبور بررسی می‌کند.
اهداف این طرح شامل «تبیین ارتباطات در سطح نظام نوآوري زيست فناوري ايران»، «رفع موازی‌کاری‌ها در نظام نوآوري زيست فناوري ايران» و «رفع خلأها و نواقص ساختاری و کارکردی در نظام نوآوري زيست فناوري ايران» می شود.

 

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری

نظر جدید
شما هم نظر دهید: