149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/07/02 در ساعت 09:38:31

در حاشیه چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری ایران؛

موافقت‌نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی با استفاده از زه‌آب‌های کشاورزی امضا شد

در حاشیه چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری ایران؛

در حاشیه چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری ایران موافقت‌نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی با استفاده از زه‌آب‌های کشاورزی در استان خوزستان بین معاونت علمی و مرکز ملی تحقیقات شوری امضا شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری ایران. موافقت‌نامه انتقال و پایش فناروی شورورزی با استفاده از زه‌آب‌های کشاورزی در استان خوزستان در اراضی تأمین شده با حضور دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و معاون وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی در خصوص امضا این تفاهم‌نامه گفت: تفاهم‌نامه مذکور با هدف همکاری معاونت علمی و جهاد کشاورزی برای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین به‌منظور کاهش معضل گردوغبار در کشور امضا شد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه در سطح استان خوزستان و به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود. در صورت حصول نتیجه، وزارت جهاد کشاورزی این طرح‌ها به مرحله صنعتی می‌رساند.

قانعی در ادامه تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه نقش معاونت علمی حمایت از استفاده از فناوری‌های مؤثر برای تثبیت کانون‌های گردوغبار است. وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از به نتیجه رسیدن این طرح پایلوت وارد عمل می‌شود.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی همچنین بیان کرد: با توجه به این‌که ایران با معضلاتی نظیر پدیده گردوغبار دست‌به‌گریبان است، استفاده از فناوری‌های نوین برای رفع این معضل بسیار مؤثر است تا از این طریق هم معیشت استان‌های درگیر با این پدیده را تأمین کنیم، هم اقتصاد استان را رونق دهیم.
وی مزایای اجرای این طرح را توسعه اقتصاد استان خوزستان، رفع مشکلات زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال برای ساکنین این استان عنوان کرد.

در ادامه جلسه امضا تفاهم‌نامه اسکندر زند معاون وزارت جهاد کشاورزی و رییس سازمان تات با اشاره به اهمیت این موافقت‌نامه گفت: خداوند هرآنچه به انسان می‌دهد ظرفیت آن را هم در نظر گرفته است. به‌طور مثال مناطق شور در کشور ظرفیت‌های بالایی دارند که می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های نوین این ظرفیت‌ها را شکوفا کنیم. 
وی افزود: تکنولوژی‌های خوبی در کشور وجود دارد تا به کمک آنها در مناطق شور کشور گیاهان و آبزیان مناسب با آن مناطق در آنها پرورش یابد. وی همچنین تصریح کرد: در طرح مذکور معاونت علمی با کمک تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارد اقدام به رفع معضلات مناطق درگیر با پدیده گردوغبار می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز در مرحله صنعتی شدن این طرح را یاری خواهد کرد.

زند در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: موافقت‌نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی با استفاده از زه‌آب‌های کشاورزی بسیار اشتغال‌زا است و می‌تواند به اقتصاد مناطق مذکور کمک کند.

در متن این تفاهم‌نامه آمده است، موافقت‌نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی با استفاده از زه‌آب‌های کشاورزی در استان خوزستان در اراضی تأمین شده از طریق کشت میگو، آرتینیا، گیاهان علوفه‌ای و چوبی با قابلیت درآمدزایی و اقتصادی بودن و با هدف تثبیت کانون‌های بحرانی تولید گردوغبار بین ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و مرکز ملی تحقیقات شوری وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: