149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/04/14 در ساعت 10:21:07

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری جزو دانشمندان یک درصد شد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بر اساس فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد برتر علوم پزشکی کشور جزء دانشمندان برتر دنیا معرفی شد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری جزو دانشمندان یک درصد شد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بر اساس فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد برتر علوم پزشکی کشور جزء دانشمندان برتر دنیا معرفی شد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: