-57
روز
روزشمار نمایشگاه
1396/04/14 در ساعت 10:21:07

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری جزو دانشمندان یک درصد شد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بر اساس فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد برتر علوم پزشکی کشور جزء دانشمندان برتر دنیا معرفی شد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری جزو دانشمندان یک درصد شد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بر اساس فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد برتر علوم پزشکی کشور جزء دانشمندان برتر دنیا معرفی شد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: