149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/04/14 در ساعت 10:19:39

برگزاري كميته برنامه ريزي نمايشگاه

كميته برنامه ريزي چهارمين نمايشگاه زيست فناوري با حضور كليه اعضا در محل ستاد

برگزاري كميته برنامه ريزي نمايشگاه

كميته برنامه ريزي چهارمين نمايشگاه زيست فناوري با حضور كليه اعضا در محل ستاد توسعه زيست فناوري تشكيل گرديد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: