-57
روز
روزشمار نمایشگاه
1396/04/14 در ساعت 10:15:38

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: توجه بیشتر به حوزه زیست فناوری کمک بزرگی به ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: