149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/04/14 در ساعت 10:15:38

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: توجه بیشتر به حوزه زیست فناوری کمک بزرگی به ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: