Location

سومین نمایشگاه زیست‌فناوری ایران در اردیبهشت سال 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

وارد آلبوم عکس ها شوید.

ادامه مطلب سال 94