149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
جایگاه غرفه های نمایشگاه

جایگاه غرفه های نمایشگاه

توضیحات:

جدول شماره 1 نقشه اصلی غرفه ها

جدول شماره 2 پلاک غرفه ها

 

جدول شماره 1

ردیف

حوزه

جایگاه

1

نمای کلی

2

صنعتی و مواد و تجهیزات

3

محیط زیست

4

دانش آموزی

5

مالی و سرمایه گذاری

6

سایر حوزه های مرتبط

 

ردیف

نام شرکت

شماره غرفه

1

فن آوری زیستی و آزمایشگاهی فزاپژوه تهران

303

2

مایا زیست فرآیند

341

3

پویا ژن آزما

517

4

تک ژن زیست

104

5

زیست فن

606

6

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

105

7

شرکت خمیرمایه و الکل رازی

106

8

شرکت فن آوری نوین قرن

107

9

آروین پژوهان نور

108

10

پایا ژن بیوتك

109

11

مرکز میکروالکترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

110

12

فناوری خلا کهربا

111

13

طنین پرداز پاسارگاد

112

14

آراپژوهش

141

15

فرژن پویش ایرانیان

113

16

امیدآفرینان مهندسی آینده

114

17

پروتون شیمی با مسئولیت محدود

115

18

همرهان سفینه دانش

116

19

پارس سیمرغ دارو دماوند

458

20

صنعت پرداز دنا

117

21

آرنا ژن تجهیز

118

22

نانو مبنا ایرانیان

119

23

آرش طب پیشرو پارس

120

24

شرکت تعاونی زیست راه دانش

121

25

آرین تجهیز آزما

122

26

رهاورد زیست پویش

123

27

دنا ژن تجهیز

124

28

قطران شیمی تجهیز

125-126-127

29

هیراب طب عرشیا

128

30

زیست فناوری کوثر

128.1

31

رایمند تجارت ایساتیس

129

32

ایده آز طب

130

33

آریافن ورزان

131

34

شرکت یکتاتجهیز آزما

132

35

پارس پاد

133

36

سلول بافت زیست (سبز)

134

37

کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)

135

38

کیان فناور فردای شرق

136

39

شرکت کنترل توان نوین پویا

137

40

شرکت دانش بنیان گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن

138

41

شرکت مهندسی پیرامون پالای

139

42

کیاژن طب صدرا

140

43

شرکت مهندسی زیستی آروکو فرایند سازان شریف

142

44

کارگروه صنعت ساخت تجهیزات

143

45

دانش پژوهش فجر

144-145-156-157

46

مهندسی پارس نهند

154-155

47

نگرش رایانه پویا

148

48

امیدآفرینان مهندسی شریف

149

49

شرکت  تکوین آزمایش پارسه

150

50

شرکت دانش بنیان سیناکلون

151

51

نور صنعت فردوس

152

52

مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز

153

53

همانندساز بافت کیش

146-147

54

طراحی مهندسی گروک

158-159

55

شرکت زیست فرآیند صنعت صبا

160

56

شرکت دانش بنیان پدیده نوژن پارس

161

57

توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند

162

58

پایا پژوهش پارس

163

59

فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

164

60

شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان

165

61

مهندسی یسنا آرمان زندگی - مهیاز

166

62

كیان استر زیست كارا

167

63

صنایع غذایی مینو شرق

168

64

شرکت نور رکریای رازی

169

65

گام تک تبریز

170

66

شرکت زیست ویژن خاطر

457

67

سیب زیست فن

171

68

زیست تخمیر

101-102-103

69

شرکت گروه صنایع شفا فارمد

301

70

مدیا طب ژن

304

71

رویان زیست تک پژوه

305

72

بنیان زیست فناوری صدران

306

73

مهرنام زیست فناور رازی

307

74

شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق دارو

308

75

بایرپل فناور

309

76

فناوری بن یاخته های رویان

310

77

مدزیست

311

78

ویستا ژن آنزیم

312

79

طبا زیست پلیمر

313

80

راد ژن پارس آزما

314

81

شرکت توسعه گران نوین اندیش امیران

315

82

مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

456

83

پژوهشکده علوم وفناوری زیستی

444

84

شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

318-324-325

85

آریا تیناژن

319

86

پرسیس ژن پار

320-321

87

پایا قصد دارو

333

88

آریوژن فارمد

323

89

کشت و صنعت رعنا

401

90

فناور نانو پژوهش مرکزی

402

91

نانوزیست فناور ایرانیان

403

92

مهر کشاورزی اکسیر فرآوران سبلان

404

93

زیست فناور پیشتاز واریان ( دانش بنیان)

406

94

راهبر زیست فناور البرز

405

95

انجمن علمی ایمنی زیستی ایران

407

96

انجمن ژنتیک ایران

408

97

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

409

98

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

410

99

انجمن کشت بافت گیاهی کشور

411

100

شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا

412

101

فراورده های طبیعت دوست نیکان

413

102

دانا ژن پژوه

414

103

شرکت کشت کار گستر نوژان

415

104

زیست فناور کاوش پارسیان

417

105

آراز فیدار آزما

418

106

مرکز تحقیقات و نوآوری (همکاری های علمی)

419

107

بیان ژن پارس

465

108

زیست فناور سبز

421

109

شرکت تعاونی دشت بهشت پویا

422-423

110

برکت ثامن

424

111

زیست فناوری نوژن البرز

425

112

آریانانوسیز

426

113

لابراتوار کشت بافت گیاهی حسامی

427

114

شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان

427.1

115

کارگروه کشاورزی

428

116

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

429-302

117

پارک علم و فناوری گیلان

430-431

118

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

432

119

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

433

120

دانشگاه تهران- دانشکده زیست شناسی

434

121

دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان  پارک علم و فناوری

435

122

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

436-437-438

123

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

441

124

پارک علم و فناوری البرز

440

125

پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

454

126

مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

454.1

127

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

439

128

مرکز رشد رازی

455

129

خدمات تحقیقاتی آرین گستر

501

130

شرکت پیشگامان فراوری جلبک

502

131

شرکت نواندیش آب کاسپین

509

132

پویاشیمی نوآوران الماس ستاره کویر

506

133

پردیس پژوهش فناوران یزد

507

134

سرد صنعت الماس پارس

505

135

دینا انرژی تک سیستم

510

136

بنا بنیان زیست فناور

512

137

شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان

511

138

تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسارکویر

504

139

شهر سبز دیجیتالی

514

140

زیست فناوران یاخته گیتی سبز

601

141

شرکت بهار تشخیص طب

447

142

شرکت پارس سیلیکو

448

143

کارگروه محیط زیست

500

144

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهداد

449

145

مركز ملی رایانش زیستی

450

146

انجمن بیوانفورماتیک ایران

451

147

کارگروه رایانش زیستی

452-453

148

آزمایشگاه بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی Biocool

459

149

صندوق پژوهش وفناوری دانشگاه تهران

623

150

مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

600.1

151

صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

602

152

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

616

153

توسعه ومدیریت طرح های مهرآفرین

600

154

انجمن وی سی

615

155

انجمن مدیریت فناوری ایران

614

156

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

612

157

صندوق سلامت ثامن

617

158

موسسه همفکری نواندیشان آشنا(مهنا)

618

159

موسسه آرتا نگاه نو ایرانیان

622

160

گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

460

161

شركت روئین پارسیان زیست فناور

461

162

شرکت زیست‌فناوری پیشگام

462

163

آموزشگاه زیست فناوری نوین

805

164

خانه زیست شناسان جوان

804

165

زیست پژوهان صدرا مهر

803

166

هایتک مانیتور

201

167

کانون پتنت ایران

604

168

رهپویان دانش و فناوری فرا

202

169

مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا

611

170

شتابدهنده کسب و کار پرش

610

171

شزان

609

172

مؤسسه مطالعاتی و خدمات مشاوره ای مالکیت فکری مهسام

619

173

شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر

720

174

راه ابریشم

203

175

کیمیا شیمی سالم

607

176

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

605

177

هواکشت اریا

718

178

شرکت طرح سازان کیان مهر

705

179

میثیا

704

180

شرکت تولیدی خدماتی ورزشی رشدفناوری آیت

702

181

توسعه فناوری های نوین سلامت سینا

719

182

تجهیز گسترامیدایرانیان

701

183

ادمان تک

721

184

کامپوزیست

518

185

شرکت پویندگان پزشکی پردیس

722

186

نوین صنعت پزشکی پیشرفته شاهرود

726

187

آردا دارو سینا

730

188

دارو صباتو رنگ بو طعم

734

189

صباتو عطر فردوس

733

190

نانو بسپار آیتک

717

191

نانو مبتکران بروجرد

716

192

نانومهر

732

193

کیمیا شیمی سهند

729

194

سبز بنیان آرتین

728

195

شرکت پویا فراوران کامیاب

727

196

سلامت گستران آرایان

724

197

زرین گلبرگ خراسان

723

198

مبتكران ریزپوشانى هوشمند

715

199

پیشگام کاوش سلامت سبز

714

200

شرکت دانش بنیان حامیان سلامت برومند

703

201

پالیز مهر پارس

712

202

سبز کاغذ ایرانیان

711

203

اندیشه ورزان آب نما گستر

710

204

شیرین سلامت پارتیکان

731

205

رهیاران پزشکی بازساختی آوند (مپسا)

608

206

گیاهان دارویی استان یزد

508

207

شرکت آسان تشخیص طب آذربایجان

620

208

زیست سمن آکام

621

209

انستیتو پاستور ایران

348

210

شرکت دارویی آناشیمی (دانش بنیان)

708

211

موسسه علوم و فناوری یوتاب هوشینه

725

212

ایمن ارقام

709

213

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران

322

214

فراسودمندپارت

342

215

آواژن پویش

334

216

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

443

217

تعاونی دانش بنیان عصر نانو

331

218

فن آوری پیشرفته جهان

327

219

سارین فام

416

220

آروین زیست بنیان

204

221

ژن زیست فناور آنا (آناژن)

329

222

مرکز خدمات فنآوری دانشگاه صنعتی شریف

446

223

نوید زیست فناوری طبیعت و سلامت

332

224

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

445

225

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

443/1

226

زیست پالایشگاه قشم

516

227

پایا فن یاخته البرز

336

228

هوم تشخیص ژن فناور

سرمایه گذاری

229

هوم ایمن زیست فناور

سرمایه گذاری

230

فدک زیست فناور

326

231

اکسیر فیدار آزما

349

232

آرنا ژن آویسا

338

233

پایا فن یاخته البرز

344

234

تخمیر فن سما نگر

316

235

تصفیه سازان فارمد

328

236

دارویی خورشید کادوس

330

237

دانش گستران برنا سلامت

سرمایه گذاری

238

رایان زیست‌فرآور

317

239

زیست فناوری طاها ژن

سرمایه گذاری

240

زیست مبنا دارو

347

241

ژن اکسیر زیست دارو

337

242

سلامت گستر ایرانیان

350

243

سینا بیوسان

340

244

کوارتز گستر آسیا

205

245

مانا ژن یاخته

345

246

آریا ویرا فن طب

346

247

صندوق توسعه فناوری های نوین

603

248

ویژن پارس دلتا

335

249

صدرا زیست ژن

339

250

کارگروه صنعتی

172-173

251

کارگروه آموزش

801-802

252

ستاره آریا نوین آیلین

515

253

انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

420

254

شرکت مزارع نوین ایرانیان

442

255

شرکت کشت و صنعت جوین

464

256

کارگروه واکسن

343

257

ابزار دقیق کوهرنگ

519

258

مشاورین تصفیه فاضلاب اصفهان

520

259

مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

521

260

شركت كشت و صنعت نوين بذر پارسيان كنب

463

261

کیمیته تجاری‌سازی

200