149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
نشست های تخصصی1

نشست های تخصصی

تاریخ/سالن

سالن دکتر فرهود   (مختص نشستها)

سالن 2 (شیخ بهایی)

سالن افتتاحیه

 

صبح

عصر

صبح

صبح

دوشنبه 27 شهریور

 

کشاورزی (نشست)

نشست مشترک کارگروه زیست فناوری کشاورزی و شرکت های این حوزه

17-15

 

 

سه شنبه 28 شهریور

 

صنعت (نشست)

پروبیوتیک و غذاهای فرسودمند

16-14

 

پزشکی و آموزش (نشست)

گردهمایی سیاستهایی توسعه زیست فناوری سلامت و تحول در آموزش این حوزه با رویکرد کار آفرینی

12:30-9

چهارشنبه 29 شهریور

1-واکسن (نشست)

نشست تخصصی واکسن سازان ایران

11-9

2-پژوهش (نشست)

مهندسی ژنتیک، داروها و محصولات نوترکیب در پزشکی و کشاورزی

13-11

 

 

 

رایانش زیستی (نشست)

روند بازار خدمات حوزه زیست فناوری و سلامت مبتنی بر بستر محاسباتی 

12-10