149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
اخبار

اخبار

1397/04/10 در ساعت 08:23:44

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

چهارمین دوره «جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی» برگزار می‌شود

ادامه مطلب
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی
1396/11/29 در ساعت 12:07:33

با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی انجام می‌شود

تولیدگیاهانی با ژن تولید پروتئین آلبومین

ادامه مطلب
با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی انجام می‌شود
1396/11/10 در ساعت 16:21:09

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی

زیست‌فناوری بستری مناسب برای ثروت‌آفرینی در کشور است

ادامه مطلب
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی
1396/11/10 در ساعت 15:13:26

چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

زمان برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی

ادامه مطلب
 چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
1396/11/10 در ساعت 15:08:32

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

۵۰ درصد کالری غذایی وارد می شود/ نیاز به ذرت و سویای تراریخته

ادامه مطلب
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری
1396/11/10 در ساعت 15:06:49

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی

توسعه داروهای زیست‌فناوری محصول خرد جمعی در کشور است

ادامه مطلب
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی
0%